ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι 10 κανόνες του Χιονοδρόμου

1. Σεβασμός για τους άλλους
Ενας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να συμπεριφέρετε με τέτοιο τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους άλλους.

2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του σκι ή σνόουμπορντ
Ενας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να κινείται με έλεγχο. Πρέπει να προσαρμόσει την ταχύτητά του και τον τρόπο του σκι ή σνόουμπορντ με την προσωπική και την ικανότητά του στις επικρατούσες συνθήκες του εδάφους, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και για την πυκνότητα της κυκλοφορίας.

3. Επιλογή της διαδρομής
Ενας σκιέρ ή snowboarder που έρχεται από πίσω πρέπει να επιλέξει το δρομολόγιό του κατά τέτοιο τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τους σκιέρ ή snowboarders μπροστά.

4. Προσπέρασμα
Ένας σκιέρ ή snowboarder ενδέχεται να προσπεράσει άλλο σκιέρ ή snowboarder πάνω ή κάτω και προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, υπό την προϋπόθεση ότι αφήνει αρκετό χώρο για το προσπέρασμα του σκιέρ ή snowboarder να προβεί σε εκούσια ή ακούσια κίνηση.

5. Μπαίνοντας, ξεκινώντας και κινείται προς τα κάνω
Ένας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να ελέγξει την κίνηση της πλαγιάς πριν ξεκινήσει.

6. Με τη διακοπή της Κούρσας
Εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ένας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να αποφύγει τη διακοπή  σε στενούς χώρους ή όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη. Μετά από μια πτώση σε ένα τέτοιο χώρο, ένας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να βγεί από την πίστα το συντομότερο δυνατό.

7. Αναρρίχηση και καταβαση με τα πόδια
Ενας σκιέρ ή snowboarder, είτε ανόδου ή καθόδου, με τα πόδια, πρέπει να τηρούν την πλευρά της πίστας.

8. Ο σεβασμός για τα σήματα και τις σημάνσεις
Ενας σκιέρ ή snowboarder πρέπει να σέβεται  όλα τα σήματα και επιγραφές.

9. Βοήθεια
Σε ατυχήματα, κάθε σκιέρ ή snowboarder έχει καθήκον να βοηθήσει.

10. Ταυτοποίηση
Κάθε σκιέρ ή snowboarder ή μάρτυρας σε ενα ατύχημα, πρέπει να ανταλλάσσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις μετά από ατύχημα.

Responsibility_Code